Klasyfikacja zharmonizowana - wyrok sądu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 30 listopada 2015 roku, został opublikowany wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2015 roku. Związany jest on z klasyfikacją zharmonizowania substancji o nazwie pak, smoła węglowa, wysokotemperaturowa. Pozwaną strona była tu Komisja Europejska.

Sąd w swoim wyroku wskazał możliwość uchylenia istniejących zapisów związanych

Czytaj więcej

Ustawa o substancjach chemicznych, mieszaninach - nowelizacja

W Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2015 roku, ukazała się Ustawa z dnia 20 marca 2015r. dotycząca zmiany ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – poz. 675. zauważony akt, ma na celu wykonanie prawa UE po przez wprowadzenie nowej metody i sposobu związanego z oznakowaniem miejsc, pojemników, rurociągów, zbiorników służących do przechowywania bądź

Czytaj więcej