Przemysł chemiczny – mniej wypadków - większe zyski?

Przemysł chemiczny był od zawsze bardzo ryzykownym zajęciem, który stwarzał rozmaite zagrożenie dla osób w nim pracujących. Jak jednak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny za 2015 rok, liczba poszkodowanych w wypadkach w przemyśle chemicznym spadła. W przypadku pierwszych trzech kwartałów ilość osób poszkodowanych zmalała o około 4% w porównaniu do roku 2014. W roku 2015 (styczeń-wrzesień) zanotowano 1788 zdarzeń a w 2014 (w tym samym okresie) 1855.

Zauważalna jest między innymi poprawa w zakresie produkcji chemikaliów oraz wyrobów chemicznych – 386 wypadków w pierwszych trzech kwartałach 2015, w stosunku do 442 zdarzeń tego typu, które miały miejsce w 2014 roku.

Biorąc z kolei pod uwagę branżę produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz gumy, podczas pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku poszkodowanych zostało 1402 osób a w roku 2014, 1413 osób.

Na ten fakt z pewnością miał wpływ inny stosunek do kwestii bezpieczeństwa. Lepsze podejście bardzo często przekłada się na dalsze kwestie oraz zakres bezpieczeństwa. Zwiększa się świadomość społeczna i zmniejsza opór w zakresie nabywania nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz technologii, które poprawiają bezpieczeństwo. W wielu przypadkach dotyczy to również kwestii wprowadzana nowych przepisów oraz regulacji. Coraz więcej osób zdaje sobie jednocześnie sprawę, że koszty ponoszone w tych zakresach, zmniejszają ilość wypadków, poszkodowanych, które powodują przerwy w pracy oraz przestoje. Eliminacja i ograniczenie tych negatywnych z punktu wiedzenia przedsiębiorstwa czynników, staje się zasadniczo większym zyskiem dla danego przedsiębiorstwa.