Polska biotechnologia - tylko czy aż 126 firm?

Opublikowano raport Głównego Urzędu Statystycznego, który został poświęcony biotechnologii w naszym kraju. Z przedstawionych danych wynika, że rośnie zainteresowanie tym obszarem działalności przemysłowej.

Obecnie, w Polsce tego rodzaju działalność prowadzi 126 przedsiębiorstw. Spośród nich 69 /ponad 50%/ stanowią firmy, w których dominuje aktywność oparta na wykorzystywaniu technik biotechnologicznych. Tego typu firmy są ściśle wyspecjalizowane w danej działalności związanej z biotechnologią.

Badania naukowe i innego rodzaju prace rozwojowe w zakresie biotechnologii prowadzi aktualnie 69 podmiotów. Spośród nich 41, stanowią firmy, które zajmują się działalnością B+R w biotechnologii. Pozostała część – 28 firm, łączy działalność badawczą oraz rozwojową z produkcją biotechnologiczną.