Klasyfikacja zharmonizowana - wyrok sądu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 30 listopada 2015 roku, został opublikowany wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2015 roku. Związany jest on z klasyfikacją zharmonizowania substancji o nazwie pak, smoła węglowa, wysokotemperaturowa. Pozwaną strona była tu Komisja Europejska.

Sąd w swoim wyroku wskazał możliwość uchylenia istniejących zapisów związanych z rozporządzeniem UE oraz zmian zharmonizowanej klasyfikacji substancji w sytuacji kiedy pojawią się istotne dane, opublikowanie nowych wyników z zakresu prowadzonych badań. Istotne jest również to, że wspomniany wyrok i wskazana nieważność rozporządzenia komisji – UE – nr 944/2013 obejmuje jedynie klasyfikację zharmonizowanej odnoszącą się do paku, smoły węglowej wysokotemperaturowej i tylko w odniesieniu do stwarzanego zagrożenia skierowanego na środowisko wodne – Aquatic Acucute 1 H400 jak i Aquatic Chronic 1 H410.

Tym samym substancja ta zgonie z rozporządzeniem Komisji – UE – nr 944/2013 zostaje odpowiednio zaklasyfikowana. Do dnia 1 kwietnia 2016 roku, należy więc wprowadzić odpowiednie zmiany w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin.

W myśl przepisów związanych z CLP, dostawcy mają możliwość stosowania nowych zharmonizowanych klasyfikacji jak również i odpowiedniego dostosowania opakowań i oznakowania w zakresie dobrowolności jeszcze przed wyznaczonym terminem odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności.